Studenci wyjeżdżający - Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w  Krakowie

O programie Erasmus+


Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Zasady kwalifikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na wyjazdy Erasmus+, można znaleźć na stronie: 

https://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/wspolpraca-z-zagranica,c74/erasmu...