Najwazniejsze projekty realizowane przez ESN UE Poznań:

Discover Europe

ESNcard

ESN Olympics

Mentor

Social Erasmus

Orientation Week

Erasmus Day

Exchange Ability